กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565

          วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 17.30 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่ร่วมออกร้านภายในงานกว่า 200 ร้านค้า ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยนำบัตรประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือรับชมผ่าน Live Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Skip to content