กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ช่อง NBT (2 HD)

            วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมบันทึกเทปรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 โดยกำหนดออกอากาศในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.05 – 15.45 น. ทางช่อง NBT (2 HD)

Skip to content