กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พม. จัดยิ่งใหญ่ “วันคนพิการสากลประจำปี 2565” ชูพลังนวัตกรรมเข้าถึงได้และเป็นธรรม

Skip to content