กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ติดต่อกองทุน

ท้องถนน

กองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

102/41 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400​

โทรศัพท์: 02 106 9300
รถประจำทาง ถนนราชวิถี: 12, 14, 28, 108, 171, 542, 539, 515
E-mail: ejob.fund@dep.go.th

 

Skip to content